Nasi liderzy

Firma BRID to doświadczenie i zaangażowanie

Anna Kliszewska

Świadectwo kwalifikacyjne
Ministerstwa FInansów nr 15456/1999

Krystyna Kliszewska

Biegły Rewident - nr 1673

BRID spółka z o.o. to cenione biuro księgowe w Bydgoszczy, specjalizujące się w usługach księgowych i obszarze obsługi rachunkowej oraz kadrowo-płacowej firm. Nasza firma istnieje od 1991 roku pod nazwą „Biuro Rachunkowości i Badania Bilansu Krystyna Kliszewska” i od stycznia 2003 roku funkcjonuje pod nazwą „BRID” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 27.
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146786, numer NIP 554-25-13-158 oraz REGON 093080009. Kapitał spółki wynosi 100 000 PLN i został w całości wpłacony.

Nasz priorytet to zadowolenie klientów, dlatego jesteśmy elastyczni i dostosowujemy nasze usługi do ich indywidualnych potrzeb. Oferujemy szeroki zakres profesjonalnych usług księgowych, włączając odbiór dokumentów od klienta oraz transfer danych drogą elektroniczną, pozwalając przedsiębiorcom skoncentrować się na innych aspektach prowadzenia firmy.
Zapewniamy również profesjonalne doradztwo podatkowe zarówno przy zakładaniu działalności gospodarczej, jak i w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania. Odpowiadamy za pełen proces księgowy, począwszy od polityki rachunkowości i planu kont, poprzez sprawozdawczość finansową, raportowanie oraz analizę, aż po reprezentowanie przed organami podatkowymi.
Wykorzystujemy zintegrowany system finansowo-księgowy „SYMFONIA”, a w zakresie płac system „Enova”.
Biuro księgowe jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w PZU na kwotę 10 000 EUR z tyutułu prowadzenia ksiąg rachunkowych i na 50 000 PLN z tytułu doradztwa podatkowego i innych czynności.
Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie, które systematycznie uzupełniają poprzez szkolenia w dziedzinie podatków i rachunkowości. Nad prawidłowością wykonywanych prac czuwa Biegły Rewident z numerem wpisu 1673 oraz osoba na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Rachunkowości, posiadająca certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jeśli szukasz szczegółowych informacji o naszych usługach, zapraszamy do sekcji Usługi.

Scroll to Top